... sporty wodne i fotografia to dziedziny, którym warto poświęcić czas, aby nie zatracić się w gonitwie obecnej epoki ...

... żeglarstwo, nurkowanie, fotografia ...„… navigare necesse est, vivere non est necesse, navigare quam vita …”
lub jak powiedział Pompejusz Plutarch – w oryginale
„… plein ananke, dzen uk ananke…”


ZAPRASZAM      WELCOME      BEM-VINDO


         

     Copyright © by JoMiRo 2001-2017      >> nowa odsłona <<